Rahul Mungikar
Dr. Rahul R. Mungikar (Pune Office)

SENIOR RESEARCH CONSULTANT & Officer-in-Charge

Dr N D Choudhari
Dr. Narayan D. Choudhary

Legal Consultant

RV Deshmukh0001
Mr. R. V Deshmukh

P.A to Member Secretary

Bharatkumar Darekar
Mr. Bharatkumar Darekar (Pune Office)

P.A. to Chairman

Shri. Pilariseth2
Mr. Ajay Pillarisett

Bio-Expert

Shri G S Khandekar
Mr. G. S. Khandekar

Technical Officer

Vivek Yennarwar
Mr. Vivek D. Yennarwar

Pharmaceutical Expert

Shri. Khandekar
Mr. Baburao U. Khandekar

BMC Consultant

Shri Giri0001
Mr. S. D. Giri

Accountant

R B Padmagiriwar0001
Mr. Ramesh B. Padmagiriwar

PBR Consultant

Swapnil Chaudhary
Mr. Swapnil C. Choudhari

Admin Cum Computer Assistant

Nilesh Balapure0001
Mr. Nilesh Sudhakarrao Balapure

Computer Assistant

Sandip photo0001
Mr. Sandip D. Patil

Clerk

Nilesh Waghmare0001
Mr. Nilesh Waghmare

Computer Operator

Tejashri Badade
Mrs. Tejashri Badade (Pune Office)

Office Assistant

hemant neware
Mr.Hemant Neware

Peon

Pratik Yadav
Mr. Pratik Yadav (Pune Office)

Peon